Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 27 vers 51 t/m 54

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Tekenen bij het sterven van Jezus.
Preekplaats Terneuzen
Datum 9-4-1995
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. 52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; 53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. 54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl