Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 27 vers 41 en 42

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De verzoeking van Christus aan het kruis.
Preekplaats Terneuzen
Datum 25-3-1990
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeen, Hem bespottende, zeiden: 42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israels is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl