Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Markus 5 vers 12 t/m 19

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema 3 Soorten van Gebed
Preekplaats Terneuzen
Datum 6-10-1991
Bijzonderheid Nabetr. H.A.
Tekst 12 En al de duivelen baden Hem, zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelve mogen varen. 17 En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging. 18 En als Hij in het schip ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn. 19 Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl