Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 21 vers 28 t/m 32

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Gelijkenis van de twee Zonen.
Preekplaats Terneuzen
Datum 20-10-1991
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 28 Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard. 29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende, ging hij heen. 30 En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: Ik ga, heer! en hij ging niet. 31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods. 32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl