Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 19 vers 27 t/m 30

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Genadeloon!
Preekplaats Terneuzen
Datum 2-2-1992
Bijzonderheid Nabetr. H.A.
Tekst 27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels. 29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven. 30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl