Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 14 vers 28 t/m 31

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Kleingeloof is toch ook waargeloof
Preekplaats Terneuzen
Datum 9-2-1992
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. 30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets. 31 Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl