Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 26 vers 37 t/m 41

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Christus strijd in Gethsemanee
Preekplaats Terneuzen
Datum 8-3-1992
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 37 En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeus, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. 39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? 41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl