Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 26 vers 20 t/m 25

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus verraden door 1 van Zijn dissipelen.
Preekplaats Terneuzen
Datum 12-3-1995
Bijzonderheid Bevest. Ambsdrager(s).
Tekst 20 En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven. 21 En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u, Mij zal verraden. 22 En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere? 23 En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden. 24 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. 25 En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl