Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

MattheŁs 3 vers 13 t/m 17

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Doop van onze Heere Jezus Christus.
Preekplaats Terneuzen
Datum 17-1-1993
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. 14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. 17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl