Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

2 Kronieken 16 vers 7 t/m 10

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Hoe de Godvrezende Koning Asa in zonde viel.
Preekplaats Terneuzen
Datum 10-3-1994
Bijzonderheid Biddag Middagdienst
Tekst 7 En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrie, en niet gesteund hebt op den HEERE, uw God, daarom is het heir des konings van Syrie uit uw hand ontkomen. 8 Waren niet de Moren en de Libyers een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven. 9 Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. 10 Doch Asa werd toornig tegen den ziener, en leidde hem in het gevangenhuis; want hij was hierover tegen hem ontsteld; daartoe onderdrukte Asa enigen uit het volk ter zelfder tijd.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl