Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Numeri 10 vers 29 t/m 32

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Een dringende nodiging in het geloof gedaan
Preekplaats Terneuzen
Datum 12-3-1992
Bijzonderheid Biddag
Tekst 29 Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuel, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israel het goede gesproken. 30 Doch hij zeide tot hem: Ik zal niet gaan; maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan. 31 En hij zeide: Verlaat ons toch niet; want dewijl gij weet, dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn. 32 En het zal geschieden, als gij met ons zult gaan, en het goede geschieden zal, waarmede de HEERE bij ons weldoen zal, dat wij u ook weldoen zullen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl