Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Leviticus 10 vers 1 t/m 3

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Eigenwillige Godsdienst ontdekt
Preekplaats Terneuzen
Datum 29-11-1990
Bijzonderheid Dankdag
Tekst 1 En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, en leiden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen niet geboden had. 2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN. 3 En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl