Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Genesis 5 vers 28 en 29

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Troost over het werk onzer handen.
Preekplaats Terneuzen
Datum 28-11-1991
Bijzonderheid Dankdag Doopdienst
Tekst 28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. 29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl