Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

1 Koningen 19 vers 19 t/m 21

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Een Profeten roeping. Elia en Elisa.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 15-9-1968
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 19 Zo ging hij van daar, en vond Elisa, den zoon van Safat; dezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich henen, en hij was bij het twaalfde; en Elia ging over tot hem, en wierp zijn mantel op hem. 20 En hij verliet de runderen, en liep Elia na, en zeide: Dat ik toch mijn vader en mijn moeder kusse, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem: Ga, keer weder; want wat heb ik u gedaan? 21 Zo keerde hij weder van achter hem af, en nam een juk runderen, en slachtte het, en met het gereedschap der runderen zood hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf; en zij aten. Daarna stond hij op, en volgde Elia na, en diende hem.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl