Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Exodus 28 vers 36 t/m 38

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De ongerechtigheid der Heilige Dingen
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Dankdag
Tekst 36 Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN! 37 En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn. 38 En zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, opdat Aaron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israels zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl