Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Zondag 14 vraag 35 36

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Hoe Jezud Christus "Mens" werd.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst Vr.35. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria? Antw. Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is a en blijft b, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria c, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft d, opdat Hij ook het ware zaad Davids zij e, Zijn broederen in alles gelijk f, uitgenomen de zonde g. Vr.36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antw. Dat Hij onze Middelaar is a, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt b.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl