Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 1 vers 35 t/m 40

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema eerste ontmoeting met het Lam Gods
Preekplaats Terneuzen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. 36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! 37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. 38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: (1-39) Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij? 39 (1-40) Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure. 40 (1-41) Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl