Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Genesis 22 vers 5b

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Abrams aanbidding op de Moria.
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 5 En Abraham zeide tot zijn jongeren: Blijft gij hier met den ezel, en ik en de jongen zullen heengaan tot daar; als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl