Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Openbaring 15 vers 2 t/m 4

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over de Zangers aan de "glazen zee".
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Dankdag
Tekst 2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, [en] van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; 3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam [niet] verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl