Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Galaten 5 vers 16 t/m 18

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De strijd van de Geest in het vlees
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl