Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Genesis 4 vers 3 t/m 5

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Een gem. Dankdag buiten Edens hof.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 1-11-1966
Bijzonderheid Dankdag
Tekst 3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. 4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag, Habel en zijn offer aan; 5 Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl