Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Romeinen 13 vers 11 t/m 14

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Een Lieflijke vermaning aan de Gem. van Rome.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 21-9-1986
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 11 En dit [zeg ik te meer], dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij [eerst] geloofd hebben. 12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. 13 Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; 14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl