Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Romeinen 6 vers 19 t/m 23

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over twee soortn van dienstknechten en loon
Preekplaats Vlaardingen
Datum 3-9-1972
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, [om] dienstbaar [te zijn] der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, [om] dienstbaar [te zijn] der gerechtigheid, tot heiligmaking. 20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. 21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl