Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Romeinen 6 vers 8 t/m 11

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Met Christus gestorven en opgestaan.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 14-5-1971
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. 12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams].

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl