Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Handelingen 9 vers 17 t/m 19

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Hoe Paulus blind en ziende werd.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 6-7-1970
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 17 En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, [namelijk] Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden. 18 En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt. 19 En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damaskus waren.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl