Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 21 vers 18 en 19

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Petrus Marteldood door Christus voorzegd
Preekplaats Vlaardingen
Datum 23-4-1973
Bijzonderheid Openbare Belijdenis
Tekst 18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt. 19 En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl