Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Handelingen 2 vers 37 t/m 39

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Eerste bekeerden onder het Pinksterevangelie.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 16-5-1965
Bijzonderheid Pinksteren.
Tekst 37 En als zij [dit] hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl