Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Handelingen 2 vers 36 t/m 39

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Voor "Mensen"die de Pinksterbeloften toekomen
Preekplaats Terneuzen
Datum 18-5-1997
Bijzonderheid Bevest. Ambsdrager(s).
Tekst 36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl