Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Handelingen 2 vers 16 t/m 21

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De vervulling van JoŽl's profetie
Preekplaats Vlaardingen
Datum 16-5-1963
Bijzonderheid Pinksteren en Openb.Belijd.
Tekst 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet. 17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. 21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl