Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Handelingen 2 vers 12 t/m 16

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De uitstorting van de heilige Geest
Preekplaats Vlaardingen
Datum 16-5-1966
Bijzonderheid Pinksteren.
Tekst 12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn? 13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. 15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag. 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl