Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Handelingen 2 vers 1 t/m 4

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Over de "komst van de Heilige Geest".
Preekplaats Terneuzen
Datum 18-5-1997
Bijzonderheid Pinksteren.
Tekst 1 En als de dag van het Pinkster [feest] vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl