Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 19 vers 38 t/m 42

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Gods werk volbracht! Zijn Genade geopenbaard
Preekplaats Vlaardingen
Datum 1-4-1965
Bijzonderheid Goede Vrijdag.
Tekst 38 En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 39 En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden [gewichts]. 40 Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. 41 En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest. 42 Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl