Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 21 vers 3 t/m 6

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Thema onbekend
Preekplaats Vlaardingen
Datum 23-4-1973
Bijzonderheid Openbare Belijdenis
Tekst 3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets. 4 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was. 5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. 6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl