Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 20 vers 24 t/m 27

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus en Thomas.
Preekplaats Preekplaats onbekend
Datum 19-4-1965
Bijzonderheid Pasen.
Tekst 24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl