Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 20 vers 19 t/m 23

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Verschijning aan de 10 decipelen
Preekplaats Vlaardingen
Datum 19-4-1965
Bijzonderheid Pasen.
Tekst 19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. 21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. 22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl