Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 7 vers 37 t/m 39

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De vreuchtbaarmakende Geest van Christus
Preekplaats Vlaardingen
Datum 16-5-1965
Bijzonderheid Pinksteren.
Tekst 37 En op den laatsten dag, [zijnde] de grote [dag] van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. 39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl