Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 14 vers 8 en 9

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Een dingende vraag met een troostvol antwoord
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl