Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 24 vers 25 t/m 27

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De openbaring van Jezus aan de Emausgangers.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 1-4-1973
Bijzonderheid Pasen.
Tekst 25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en [alzo] in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl