Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 23 vers 39 t/m 43

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Jezus en de moordenaar(s).
Preekplaats Elders
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Lijdenspreek
Tekst 39 En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40 Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? 41 En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen [straf], waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. 43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl