Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Johannes 1 vers 35 t/m 40

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De eerste ontmoeting met het Lam van God
Preekplaats Vlaardingen
Datum 21-1-1973
Bijzonderheid Openbare Belijdenis
Tekst 35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. 36 En ziende op Jezus, [daar] wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! 37 En die twee discipelen hoorden hem [dat] spreken, en zij volgden Jezus. 38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: 39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij? 40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl