Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 17 vers 17 t/m 19

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De 10 Melaatsen gereinigd (Nabetr.)
Preekplaats Vlaardingen
Datum 11-6-1972
Bijzonderheid Doopdienst
Tekst 17 En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen? 18 En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling? 19 En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl