Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 10 vers 38 t/m 42

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het Ene nodige door Maria opgemerkt
Preekplaats Vlaardingen
Datum Datum onbekend
Bijzonderheid Biddag
Tekst 38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. 40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; 42 Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl