Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 9 vers 59 t/m 62

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het volgen van Jezus
Preekplaats Vlaardingen
Datum 20-9-1987
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 59 En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave. 60 Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. 61 En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn. 62 En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl