Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 25 t/m 32

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Simeon en Anna!
Preekplaats Vlaardingen
Datum 25-12-1988
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; erwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien. 27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen; 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide: 29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; 30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken; 32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl