Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 15 t/m 20

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De echte bedevaart naar Bethlehem.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 25-12-1988
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. 17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was. 18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. 19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. 20 En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl