Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 10 t/m 14

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Kerstevang. verkondigt aan Herders
Preekplaats Vlaardingen
Datum 25-12-1988
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. 12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. 13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: 14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl