Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 10 t/m 11 16

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Het 1e Kerstevangelie.verkondigt
Preekplaats Vlaardingen
Datum 25-12-1988
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. 16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl