Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 5 vers 4 t/m 8

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Wonderbare visvangst
Preekplaats Vlaardingen
Datum 23-7-1972
Bijzonderheid Geen bijzonderheden
Tekst 4 En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit om te vangen. 5 En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid, en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6 En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde. 7 En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. 8 En Simon Petrus, [dat] ziende, viel neder aan de knieen van Jezus, zeggende: Heere! ga uit van mij; want ik ben een zondig mens.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl