Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 1 vers 28 t/m 32

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema De Lofzang van Maria.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 18-12-1988
Bijzonderheid Advent.
Tekst 28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere [is] met u; gij [zijt] gezegend onder de vrouwen. 29 En als zij [hem] zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze groetenis mocht zijn. 30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl