Start Preken Leespreken Biografie Hulp Links Contact

Lukas 2 vers 4 t/m 7

Omhoog

 

 

  

 

    

 

 

 

 

horizontal rule

Beluister

Thema Christus komst in de wereld.
Preekplaats Vlaardingen
Datum 25-12-1964
Bijzonderheid Kerstfeest.
Tekst 4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

horizontal rule

 

 

 

www.DsHuisman.nl